Logg inn:

Nyutdannet barnehagelærer? Kast deg i det!
Kjell Gustumhaugen, Torsdag 21. august 2014.

Er du en av de mange nyutdannede barnehagelærerne som er klare for første jobb? Her er noen ting å tenke på for deg som er fersk, basert på mine erfaringer fra jobben som pedagogisk leder.

 • Legg lista lavt i forhold til hva du kan få til av pedagogiske planer og prosjekter, lær deg å tåle følelsen av uvirksomhet og tilpass dine ambisjoner til et langsomt løp.
 • Lager du detaljerte måneds- eller ukeplaner, gjør du det bare vanskelig for deg selv. For det første er det ikke riktig å jobbe på denne måten, for det andre blir ting aldri som planlagt om du likevel velger å jobbe slik.
 • Ambisjoner er bra, men husk at det også kan være en fallgruve i barnehagen fordi det alltid er fullt av ting som prøver å forstyrre ambisjonene du legger.
 • Vokt deg for dine egne ambisjoner. Du blir bare frustrert om du går for fort fram.
 • Husk at du ikke kommer noen vei om du ikke får med deg assistentene dine.
 • Vokt deg for dine kollegers ambisjoner. Du trenger ikke bli med på alle fantastiske formingsprosjekter som flinke kolleger drar i gang som aktiviteter for barna, og hvor de voksnes bilder av sluttresultatet styrer mer enn selve prosessen. Det er befriende med andre tanker og med noen som tør å stille spørsmål.
 • Vokt deg for foreldrenes ambisjoner. Alle foreldre og foresatte kjenner sitt eget barn best, men det er du som best vet hvordan barnet er i gruppe. Tør å stå for det du mener er best for barnet i barnehagen.
 • Stå imot veggen av uskrevne regler og rutiner som du vil møte, pirk borti og still spørsmål, så vil du fort oppdage at ikke alt er like godt faglig forankret som du kanskje først tror.
 • Finn ut hva som er en uskreven regel og hva som står skrevet. Forhold deg til det skrevne, og bruk fornuften når du bryter de uskrevne.
 • Går du på en smell, får det heller være, du vet hvorfor du gjorde som du gjorde og kan i etterkant skape forståelse for at du aldri helt vet hva som skjer når du jobber med barn.
 • Vær til stede i alt. Det hviler en potensiell flauhet over flere sider i arbeidet med barn og over livet i barnehagen, du må synge selv om du mener at du har verdens verste sangstemme, du må bidra med en rolle i et skuespill og du må danse selv om du er stiv som en stokk. Det er bare å komme over det med en gang, bli med og vær med, hvis ikke blir det i hvert fall flaut.
 • Husk at barnehagen er vår viktigste sosialiseringsarena, men at livet i barnehagen ikke handler om oppdragelse.
 • Ikke se barns mangler som feil, men som potensialer.
 • Ikke glem at livet i barnehagen handler om å formidle det gode, aller helst med et glimt i øyet. Som barnehagelærer får du en trygghet i bunn som hjelper deg å være rolig i situasjoner som kan skape stress og uro, det er da du skal formidle det gode.
 • Skal du jobbe i en barnehage, må du ha bra kontakt med deg selv. Du må kjenne dine egne følelser og tørre å være den du er.
 • Får du negative følelser for enkeltbarn, må du huske på at det er viktig å gi relasjonen tid til å utvikle seg i riktig retning. Finn på noe annet enn det dere pleier å gjøre, og prøv å bli kjent med nye sider ved barnet.
 • Ikke vær redd for å kjempe for nødvendig tid til god ledelse.
 • Jobb for å skape en kultur hvor det ikke er greit å avbryte hverandre hele tiden. Er du sammen med barna, er du like opptatt som når du sitter i et møte med kollegene dine.
 • Jobb for å ta vare på og utvikle profesjonsspråket sammen med dine kolleger. Ikke vær redd for å bruke faguttrykk, verken i det kollegiale samspillet eller i samarbeidet med foreldrene, men snakk lett forståelig og folkelig.
 • Skriv dagrapporter som ikke bare forteller hva dere har gjort! Hvorfor var turen fin? Hvem lekte med hvem? Hvilke nye relasjoner oppsto? Hva skal dere gjøre i morgen? Hvorfor det?
 • Vær deg bevisst de små tingene. Snakk positivt om andre mennesker, og by på din entusiasme og optimisme. Vis din viljestyrke, og vis din evne til å bry deg om andre. Vis din ro, og vær deg bevisst hvordan du er når noe stresser deg.
 • Vis barna at livskvalitet ikke handler om hva de har, men hva de føler at de er.
 • Ikke tenk at du må ha svaret på alt når du er sammen med barna, men følg det barna sier og gjør. Prøv å bruke ord og setninger som «ja, fortell meg om det ...», «hvordan da ...», «hva mener du?» eller «hva tenkte du da?».
 • Begrens din iver etter å gi det rette svaret, still åpne spørsmål og følg det barna sier selv om det er usammenhengende og virker rart.
 • Forstå at små barns energi er annerledes enn voksnes. Som voksne har vi først og fremst en mental energi, mens barna mest av alt har en kroppslig form for energi.
 • Ikke frykt barns gråt. Vær klar over at tårene sitter løst, og at barn i mange situasjoner gråter for å få oppmerksomhet eller for at den andre skal få kjeft om det for eksempel er to barn som krangler. Barns gråt ser ofte mer dramatisk ut enn den egentlig er, du merker når det er grunn til ekstra bekymring.
 • Ikke gi belønning og si at barnet er flink når det har stoppet å gråte. Gråt er naturlig og stort sett ufarlig.
 • Se an situasjonen. Vent litt. Klarer du å vente på svaret på ditt første spørsmål før du stiller det neste?
 • Bruk din sammensatte kompetanse, og husk at din viktigste jobb er å sørge for gode vilkår for barnas utvikling.
 • Husk at det ikke finnes barn som er umulige å ha med å gjøre, det er hele tiden situasjonen og rammene rundt det kommer an på.
 • Våg å la barna ordne opp selv så langt det går. De klarer så utrolig mye mer enn de fleste av oss tror, og har en rettferdighetssans som overgår mange voksnes.
 • Om et barn har en konflikt med et annet barn og ikke har klart å ordne opp selv, så gi dem muligheten til å finne ut av det på andre måter. Presenter noen enkle alternativer for hva de kan gjøre for å ordne opp: «Har du sagt til Herman at du ikke liker at han slår? Kanskje du kan leke med noen andre hvis dere ikke klarer å leke sammen akkurat nå?.»
 • Henvend deg direkte til barnet, og gi dempa beskjeder direkte til den du vil formidle noe til. På den måten formidler du trygghet gjennom måten du snakker på, og sjansen for at barnet lytter til det du sier blir større.
 • Ikke driv med avledning, ikke i forbindelse med konflikter eller når noe er vondt. Avledning er for meg det samme som å undervurdere barn.
 • Forsøk så godt du kan å vise konsekvenser med omsorg. Hold varsomt rundt barnet, og snakk dempet når det koker inni deg.
 • Skal du lære barn å styre sine egne følelser, må du selv ha stor impulskontroll, ta ut frustrasjonen andre steder.
 • Husk at barn er opptatt av å komme godt ut av konflikter. Akkurat som deg selv er det viktig for barn å komme ut av det med æren i behold. Om barnet finner strategier som gjør at det kommer ut av det uten å tape kampen, så la det være med det. Tenk at det ikke er så farlig, legg din egen stolthet til side og stopp maktkampen så fort du bare klarer.
 • Ikke avslutt diskusjonene med «ok?», «er det greit?» eller «er vi enige nå?». Du vil aldri få svar på slike spørsmål uansett.
 • La barna snakke mer enn deg selv.
 • Bruk så få ord som mulig. Fortell barnet hva barnet skal gjøre, ikke hva det ikke skal gjøre. Si «gå på grønn mann» og ikke nevn den røde karen.
 • Vær forsiktig med hvordan du bruker ordet «egentlig». Når du bruker ordet, viser du med all tydelighet at det du sier ikke er så viktig, du viser at du selv tviler.
 • Ta barna imot med åpne armer uansett hva de har og ikke har av ressurser.
 • Selv om du har en annen opplevelse av en situasjon enn andre mennesker, husk at du aldri må miste respekten for hvordan andre opplever situasjonen.
 • Vær et godt forbilde. Hver dag.
 • Slipp barna løs, la dem falle ned, men prøv å ta imot.
 • Ta vare på hver dag, og bli like flink som dine kolleger til å si «Ha en fin dag!».
DIN KOMMENTAR
 
 
 
Om bloggen:
Gjennom ærlige beskrivelser deler Kjell Gustumhaugen små, men store øyeblikk fra livet som pappa, barnehagelærer og miljøterapeut. Viktige ingredienser er egen sårbarhet og utilstrekkelighet under tanken om at barna selv er de beste veiviserne
Antall visninger:
706141
Følg bloggen:
Kjell Gustumhaugen
Epost: kjgustum@online.no
Miljøterapeut og forfatter Kjell Gustumhaugen har gitt ut bøkene ”Blant hjertevarme og utilstrekkelighet” og "Miljøterapeuten". Han har tidligere jobbet som pedagogisk leder i barnehage.